5% rabatt på online bokning med kampanjkod [online5] för privatpersoner

Villkor

Allmänna villkor​

22.09.2023

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Med ”Hot Help” här och vidare menas Hot Help AB (Org.nr: 559364-6333)  

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke. I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hot Help som tekniker. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part. Hot Help är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med tekniker om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och tekniker komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget. Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 599 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till tekniker direkt. För att kunna utföra hembesök måste tekniker få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker tekniker kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 599 kr.

Tekniker ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Tekniker har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny tekniker till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till tekniker inom rimlig tid.

Tekniker debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad timme. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning. Lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Tekniker har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis. Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hot Helps hemsida.

Tillkommande villkor för teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. Telefonuppdrag debiteras per timme (60 min). Ersättningen räknas per påbörjad timme. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport. Tekniker tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Tekniker kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall tekniker under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Tekniker hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Villkor för RUT-avdrag i samband med teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2021 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, det årliga taket för RUT-avdraget är 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i ROT-avdrag och RUT-avdrag per år.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om tekniker så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Tekniker skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger tekniker rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till tekniker inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag tekniker begärde utbetalning från Skatteverket.

Personuppgiftspolicy​

Hot Help AB (Org.nr: 559364-6333)  ”Hot Help” levererar installations- och supporttjänster till konsumenter, företag och organisationer och i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. Personuppgifterna nyttjas i samband med att vi kommunicerar med dig. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget.

Cookies​

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller i din webbläsare när du besöker en webbplats. Precis som de flesta företag, använder Hot Help’s cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Vi använder också cookies för att mäta trafiken på vår webbplats och för att samla in information om hur vår webbplats används.

Vilka olika typer av cookies finns det?

Det finns i huvudsak två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies kan också benämnas som förstapartscookies eller tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren till en webbplats (i detta fall hothelp.se) och tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. youtube.com

Läs gärna mer om cookies här.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna ge dig som besökare en bättre upplevelse och bättre service. När någon besöker vår webbplats skapas sessionscookies. Dessa cookies innehåller ingen identifierbar information om dig som användare och sparas enbart temporärt.

Cookies för webbanalys

Vi använder cookies (förstaparts- och tredjepartscookies) för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, om besökarna och för att mäta hur besökare interagerar med webbplatsen. Detta gör vi för att bättre kunna förstå de behov besökarna har och hur vi kan förbättra och utveckla webbplatsen. Vi använder nedan verktyg som hjälp för detta:

Google Analytics

Med hjälp av cookies via Google Analytics samlar vi in information om antal besökare, vilka sidor som besöks, vilka webbläsare och vilka operativsystem besökarna använder, språk, datum och tid för besöket. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. i USA. Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och genom att vi har aktiverat IP-maskering anonymiseras IP-adressen.

Läs mer om hur Googles använder data samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy?gl

Du kan förhindra att information om ditt besök på denna webbplats delas med Google Analytics genom att följa instruktionerna på denna länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout I det fallet installeras en s.k. opt-out cookie på din dator, vilket är en cookie som förhindrar framtida insamlingar av uppgifter om ditt besök på denna webbplats. Läs mer om opt-out cookies sist i denna text.

Cookies i marknadsföringssyfte

För att kunna förbättra vår annonsering och erbjuda våra besökare mer relevanta erbjudanden använder vi även cookies och pixeltaggar från Google Adwords, Bing och Facebook. Pixeltaggar är en teknik som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt att bestämma vilka annonser som ska visas i din webbläsare.

Dessa tekniker används för att kunna utvärdera och effektivisera vår marknadsföring online. Med hjälp av dessa cookies/taggar kan vi till exempel förhindra att samma person ser en banner från oss flera gånger. Vi kan också använda informationen för att bygga segment och målgrupper för marknadsföringsändamål och för att kunna anpassa annonserna och rikta dem mot relevanta målgrupper. Det kan till exempel innebära att vi väljer att visa annonser för kontaktlinser om du visat intresse för kontaktlinser på vår webbplats eller att vi visar annonser för progressiva glasögon för personer vi tror har intresse av det.

Läs mer om respektive aktörs policy:

• Google Adwords
• Bing
• Facebook
• Twitter

Övriga tredjepartscookies

Tredjepartscookies är cookies som en annan part, dvs inte hothelp.se, placerar i din enhet via våra webbplatser. När du besöker en webbsida med inbäddat innehåll eller använder en delningsknapp, t.ex. från Facebook eller Youtube, kan du få cookies från dessa webbplatser. Hot Help styr inte över dessa cookies, utan rekommenderar att du besöker de enskilda webbplatserna från tredje part för mer information om hur dessa hanteras:

• TAWK.to
• ClickCease
• Instagram
• Google
• LinkedIn
• Microsoft Clarity
• MailerLite

Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att fånga hur du använder och interagerar med vår webbplats genom beteendemätningar, värmekartor och sessionsspårning för att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Data om webbplatsanvändning samlas in med hjälp av första och tredje parts cookies samt andra spårningstekniker för att bestämma populariteten hos produkter/tjänster och onlineaktiviteter. Dessutom använder vi denna information för webbplatsoptimering, bedrägeri/säkerhetsändamål och reklam.

Kan jag radera eller stänga av cookies?

Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Stänger du av cookies kan du uppleva att webbplatsen inte fungerar tillfredställande och du kommer inte kunna logga in på Hot Help.

Hur kan jag kontrollera vilken information som delas med annonsörer?

Om du vill begränsa informationen som delas med annonsörer kan du ladda ner en så kallad opt-out cookie från olika annonseringsaktörer eller använda andra lösningar, exempelvis youronlinechoices.com. Observera att du måste genomföra samma procedur i alla olika enheter du använder och för varje webbläsare du använder.

GDDPR​

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss på Hot Help att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Du kan även få tillgång till den data som vi har sparat hos oss genom att kontakta oss.

Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna få erbjudanden och kampanjer, få nödvändig information samt för att vi ska kunna skicka fakturor för valda tjänster hos oss. Den lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Hantering av personuppgifter inom Hot Help

Hot Help samarbetar också med andra leverantörer.

Situationer när Hot Help behandlar dina personuppgifter:

 • Om du använder vår webbsida Hot Help kommer att behandla dina personuppgifter som du väljer att registrera dig med.
 • Om du har autogirolösning hos oss så hanterar Bankgirocentralen samt Fortnox dina personuppgifter, inklusive bankkontonummer.
 • Nyhetsbrevutskick.
 • Om du betalar med Swish så mottar vi ditt telefonnummer i vår bank.
 • Om du har en personlig tekniker kommer denne att hantera ditt telefonnummer på sin egen mobiltelefon.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av Hot Help, t.ex. för att kommunicera med dig.
 • Om du söker jobb hos en Hot Help enhet kommer bolaget att behandla de uppgifter som du läm­nar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.
 • Ibland vi fotar och filmar våra jobbprocess emellanåt för att lägga upp i sociala medier och på hemsidan. Det kan då förekomma att du är med i dessa men det går bra att meddela oss om du inte önskar finnas med på foton eller i videos.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Kontaktuppgifter, så som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, typ av ärende, transaktionshistorik.
 • Bankkontoinformation, om du fyllt i en medgivandeblankett för autogiro.
 • Andra personuppgifter, så som födelsedatum.

De uppgifter vi behandlar är endast de som du har uppgett vid anmälan, registrering eller köp.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hot Help strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att de följer dataskyddslagar på samma säkra sätt som vi gör. Idag kan dina personuppgifter behandlas av ett företag utanför EU.

Läs mer om respektive aktörs GDPR policy:

• Twitter
• MailerLite
• ClickCease
• Fortnox
• Facebook
• Google Cloud
• TAWK.to

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst maila oss på support@hothelp.se och begära att vi raderar all data på dig som vi har hos oss och du kan välja att avsluta nyhetsbrevutskick. Vi följer lagar och har interna rutiner för att säkerställa säkerheten kring dina personuppgifter. Vi säljer t.ex. aldrig dina personuppgifter till andra företag. Dock kan ingen säkerhets- eller krypteringsmetod garantera skydd av information från hackare eller mänskliga misstag.

Sekretess

Hot Help garanterar att ingen information om router-id eller innehållet på kunders lagringsenheter förs vidare till annan person eller myndighet och inte heller sparas hos oss. Undantag från detta är endast när kunden har uttryckt önskemål om och avtalat med företaget att informationen skall sparas hos Hot Help. 

När teknikern är på plats kan kunden alltid, om så önskas, kontrollera att denne raderat informationen, enligt ovan. Separat skriftigt sekretessavtal kan upprättas vid behov. 

Personalen instrueras och utbildas för att hantera personuppgifter och kundinformation säkert och har undertecknat företagets sekretessavtal.

Hållbarhet

I den mån det är möjligt försöker vi använda vår miljövänliga elscooter, vår enhjuling (som vi då måste ta in i ditt hem när vi kommer) eller MC vid kundbesök och när så är möjligt också kollektivtrafik. Samtidigt som det är bra för miljön innebär det också att vi slipper debitera trängselskatt eller P-avgifter till våra kunder. Vi strävar alltid efter att välja det miljömässigt bästa alternativet, men vi kan inte helt undvika bilresor. Vi ansvarar också för att kasserad teknik blir lämnad för återvinning och försöker alltid välja tekniklösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.

Kontakt

Hot Help AB
Org.nr: 559364-6333
Fleminggatan 35
112 26 Stockholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du 10% rabatt vid din första online-bokning av tekniker:

Jag har läst Villkor och bekräftar att Hot Help AB lagrar mina
personuppgifter för att kunna behandla min fråga.

Tack för din prenumeration!

Bekräftelse och kampanjkod för att få rabatten har skickats till din e-post. Du kan när som helst välja bort att ta emot nyhetsbrevet genom att klicka på länken som också finns i mejlet.
Vi är glada att du valde Hot Help för datorsupport!