Datorhjälp för företag​​

För småföretag, som inte har egen personal för IT-stöd, är Hot Help rätt partner för IT-hjälp och datorsupport i Stockholm. Våra IT-tekniker är specialiserade på de behov som nns i mindre företag.

Du kan anlita oss när problem uppstår – on demand – och behöver inte teckna serviceavtal och betala för något du inte utnyttjar.

Vi kan snabbt vara på plats när det uppstår problem med den utrustning ni har. Det kan gälla datorer, nätverk och router, problem med skrivare eller andra tillbehör, installation och uppdatering av programvara, e-mail som inte fungerar etc. Hot Help utför även mindre datorreparationer, batteribyten m m.

Hot Help ger också konsultativa råd vid val av ny teknik för att företaget skall få en säkrare drift och stabilare miljö och att öka IT-säkerheten – en mycket viktig framtidsfråga. Vi hjälper småföretagare att installera utrustningen på plats och att utbilda användarna. När ni anställer en ny medarbetare kan vi förbereda arbetsplatsen, mailen och datorn så det blir en smidig introduktion.

Hot Helps kompetensområden inom data support är såväl PC som Mac, nätverkslösningar, dataåterskapning, Ofce 365 och servrar m m. Vi har spetskompetens inom installation av mycket stabila & driftsäkra trådlösa nätverk och den kabeldragning det eventuellt medför.

kr

998

per påbörjad timme exkl. moms

Hemmakontor

I dessa tider arbetar er och er hemifrån. Hot Help hjälper både privatpersoner och företag att uppdatera hemmakontor och att ge snabb och proffsig hjälp med att installera dator, router samt att trådlöst koppla upp skrivaren.

Vi kan förbereda uppkopplingar för videosamtal med olika program. Säkerhetsaspekten är också mycket viktig vid jobb på distans. Hot Help kan bidra med tekniska lösningar, utbildning och praktiska råd.

Vi kommer och hjälper dig!

Det är inte möjligt här att beskriva alla problem som kan uppstå.

Ring oss så kan du få ett förslag på lösning och en offert:

eller lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi tillbacka!

Vad våra kunder säger:

Kontakta oss:

Jag har läst Villkor och bekräftar att Hot Help AB lagrar mina
personuppgifter för att kunna behandla min fråga.