Tjänster och priser

Tjänster och priser

Ingen restid debiteras inom Stockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.

Företag tekniksupport

kr624per/timme

exkl. moms

Tekniksupport för företag. Vi hjälper dig på kontoret eller på distans när du behöver.


Allt du behöver veta om RUT-avdrag

RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet
Regeringen har beslutat att komplettera nuvarande regler för skattereduktion av hushållsnära tjänster, det sk RUT avdraget, till att även innefatta IT tjänster. Reglerna träder i kraft den 1 Augusti 2016. Avdrag medges med 50% av beloppet. Det årliga RUT-avdraget är maximalt 25.000 kr. För personer äldre än 65 år medges avdrag med 50.000 kr.

Omfattningen enligt lagtexten är att installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i utförarens verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.

Med bostad menas köparens bostad, oavsett om det är en Bostadsrätt, Hyresrätt eller ägd bostad. Även Fritidshus omfattas. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

Skattereduktion medges för:
Data och informationsteknisk utrustning såsom:
Persondatorer
Läsplattor
TV-apparater
Smarta telefoner
Spelkonsoler och liknande
Kringutrustning till data och informationstekniska apparater
Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska apparater och som stödjer användningen av desamma såsom: Skrivare
Skannrar
Avläsare

I begreppet ingår även dataförbindelser. Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens IT- utrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation såsom:
Modem
Routrar
Fiber och nätverkskablar
Wifi utrustning
I begreppet ingår även mjukvara såsom att installera och avinstallera program och uppdateringar i en data eller informationsteknisk apparat samt att ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning.

Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT - lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
Dessutom omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

Se mer på Skatteverket

Exempel på tjänster
Det är inte möjligt här att beskriva alla problem som kan uppstå. Ring 08-96 88 08‬ så kan du få ett förslag på lösning och en offert.

Hot Help kommer och hjälper dig hemma eller på kontoret.

Avbokning

Vid avbokning tillämpas följande: om vi kommit överens om att utföra ett arbete måste beställaren vid förhinder avboka senast dagen innan, annars faktureras för en timmes arbete. Denna regel är till för att förhindra resor där kunden inte är på plats.


Vad våra kunder säger:

Hot Help servar varumärken som